Program za vođenje evidencije


SUZ omogućuje ispitivanje strojeva i opreme te ostala ispitivanja kao i izradu zapisnika o izvršenom ispitivanju, te planiranje rokova ispitivanja.

SUZ omogućuje i vođenje propisane evidencije iz zaštite na radu s mogućnošću praćenje rokova liječničkih pregleda, ispisivanja uputnica za liječnički pregled, nabavu osobne zaštitne opreme po grupama, poimenično i po veličini SUZ omogućuje planiranje poslova zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša.

SUZ omogućuje ovlaštenim osobama za zaštitu na radu, ovisno o potrebi naručitelja, vođenje evidencija iz zaštite na radu za naručitelje, odnosno za procjenu razine rizika za sve poslove (task base risk assessment).


SUZ je modularan informacijski sustav i uključuje module:

  • Procjena rizika
  • Evidencije ZNR-u
  • Ispitivanje strojeva
  • Radni nalozi - risk assessment

SUZ je predviđen za višekorisnički rad. Stručnjaci, korisnici i učesnici u radu na sustavu samo jednom trebaju upisati podatke u centralnu bazu podataka, a ti će podaci biti dostupni svim ostalim korisnicima SUZ-a.

Rad sa SUZ-om prilagođen je krajnjem korisniku, jednostavan je, a korisnici su vođeni kroz ekranske preglede gdje su u obliku kratkih uputa prikazane upute za rad.

Nudimo mogućnost implementacije i korištenja SUZ-a korisnicima.