SUSTAV UPRAVLJANJA ZAŠTITOM (SUZ)


Build Protect d.o.o. nudi integralni informacijski sustav upravljanja zaštitom (SUZ) koji se već duže vrijeme koristi za izradu procjene opasnosti, sada procjene rizika, ispitivanje strojeva i uređaja, vođenje evidencija iz zaštite na radu i najnovije izdavanje radnog naloga s procjenom razine rizika za sve poslove (task base risk assessment).

SUZ koristi jedinstvenu bazu podataka pomoću koje provodi poslovne aktivnosti upravljanja razinom rizika.

SUZ je namijenjen svim ovlaštenim osobama koji se bave poslovima zaštite na radu i svim društvima koja samostalno izrađuju i ažuriraju procjenu rizika ili imaju potrebu za upravljanje poslovima iz područja zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša.

SUZ se temelji na fizičkoj strukturi lokacija izvršavanja posla, na koje se pomoću implementiranih ekspertnih algoritama apliciraju pravila zaštite na radu, odnosno na koje se procjenjuje razina rizika od opasnosti, štetnosti i napora sukladno Pravilniku o izradi procjene rizika (NN.112/14).

Procjena razine rizika za opasnosti, štetnosti i napore provodi se na elementima fizičke strukture:

 • lokacije, objekti, radni prostori i mjesta rada
 • radne operacije – poslovi, grupirani po djelatnostima
 • strojevi i oprema – ručni alat, mehanizirani alat, strojevi, strojevi za horizontalni transport, strojevi za vertikalni transport
 • materijali – opasne radne tvari

Nakon izrađene procjene razine rizika, elementi fizičke strukture se dodijeljuju nazivu poslova (radnom mjestu). Automatizirani algoritmi SUZ-a izrađuju procjenu rizika za sve poslove u shemi organizacijske strukture i sadrži dokumente:

 • Opis poslova
 • Matricu rizika (vjerojatnost i učestalost trajanja)
 • Plan mjera za smanjenje razine opasnosti, štetnosti i napora s rokovima i nosiocima
 • Sve priloge sukladno članku Pravilnika o izradi procjene rizika (NN.112/14)

 

Nakon izrade procjene rizika za sve nazive poslova prema organizacijskoj strukturi, SUZ formira cjelokupan dokument procjene rizika sa sadržajima koji su definirani Pravilnikom o izradi procjene rizika (NN.112/14).

Prednost SUZ-a je što se jednom opisani elementi fizičke strukture (objekti i radni prostori, strojevi/oprema, opasne radne tvari i radne operacije) mogu koristiti u izradi revizije PROCJENE RIZIKA, i u različitim djelatnostima i za različite partnere.

Također, izrađena PROCJENA RIZIKA može se koristiti:

 • za potrebe evidencija iz područja zaštite na radu, zaštite od požara i okoliša
 • za potrebe ispitivanja strojeva i uređaja i ispitivanja u radnom okolišu (planiranje)
 • za potrebe izdavanja radnih naloga s dozvolom za rad iz ZNR
 • formiranje uputnice za liječnički pregled s točkama poebnih uvjta rada

 

Shema sustava upravljanja zaštitom