BUILD PROTECT d.o.o.,za tehnička ispitivanja i inženjering Rijeka


Adresa: Moše Albaharija 5, Rijeka
Tel: ++ 385 51 648 400, 648 401
Fax: ++ 385 51 648 402
E- mail: buildprotect@buildprotect.hr
OIB: 23448731483
Djelatnost: Tehnička ispitivanja i inženjering


BUILD PROTECT d.o.o.je firma koja se bavi poslovima zaštite na radu, zaštite od požara i zaštitom okoliša za što posjeduje rješenja Zavoda za unapređivanje zaštite na radu


Djelatnost BUILD PROTECT-a pokriva slijedeće poslove:


Zaštita na radu

 • Procjena rizika sukladno Pravilniku o izradi Procjene rizika (N.N. 1br12/14)
 • ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima
 • ispitivanje električne instalacije
 • ispitivanja u radnom okolišu (mikroklima, rasvjeta, razina buke) rađene u skladu sa ISO standardima ISO 9001:2008
 • osposobljavanje za rad na siguran način i izrada plana i programa osposobljavanja
 • osposobljavanje ovlaštenika poslodavca za ZNR-u
 • Intelektualne usluge iz domene zaštite na radu i zaštite od požara
 • izrada Planova evakuacije i spašavanja

Zaštita od požara

 • izrada procjene ugroženosti od požara i eksplozije
 • izrada planova zaštite od požara
 • osposobljavanje pučanstva iz zaštite od požara
 • ispitivanje gromobranske instalacije, panik rasvjete i Ipr tipkala

Zaštita okoliša

 • izrada planova intervencije u zaštiti okoliša

BUILD PROTECT d.o.o. je osnovan 1996.godine, tijekom postojanja firma je stekla brojne partnere s kojima surađuje na poslovima zaštite.

Firma je ekipirana stručnim kadrovima koji posjeduju koji posjeduju iskustva iz poslova Zaštite (diplomirani inženjeri zaštite na radu, strojarstva, brodogradnje, dipl. sanitarni inženjer, prof. elektrotehnike).

Misija BUILD PROTECTA d.o.o. je da stalno promišlja nova rješenja u upravljanju funkcijom zaštite i integriranje iste u ukupni sustav upravljanja složenim sustavima.

Svi poslovi se obavljaju u skladu sa normom ISO 9001:2008 za koju posjedujemo certifikat.

 KONTAKT OSOBE


DIREKTOR:

Aleksandra Stamenković Puc, dipl.ing.


PROJEKTANTI- ISPITIVAČI:

Milorad Kamenar, dipl.ing. strojarstva
   Stjepan Podnar, dipl.ing.str.
   Aleksandra Stamenković, dipl.sanitarni ing.
   Srđan Dokmanović, dipl.ing.el.

 

 

 

BUILD PROTECT društvo s ograničenom odgovornošću upisano u Trgovački sud u Rijeci u registarskom ulošku 1-21310-00 sa matičnim brojem subjekta upisa MBS:04006124
Sjedište Moše Albaharija 5, Rijeka.
Temeljni kapital uplaćen u cijelosti: 21.100,00 kn.
Članovi društva: Predrag Stamenković, Ivekovićeva 1 Rijeka.
Banka Raiffeisenbank Austria račun HR8524840081103464902.